Utfyllbar timeliste

Denne timelisten kan du fylle ut på nett.
Trykk på sort firkant til høyre i bilde, og videre ikonet til høyre for printer (åpne orginaldokument)

Timelisten summerer selv ordinære timer, helgetimer, overtid og kjørte km.
Når den er ferdig utfylt, skriv den ut i så mange eksemplarer du trenger (en til deg, en til bonden og en til Landbrukstjenester Buskerud) og får underskrift av bonden før du sender det inn.
Har du mulighet, er det fint å skanne listen og sende den på e-post

timeliste10072016230446