Minstelønn pr 1. april 2017

 

Ferie og innhøstingshjelp
Satser for yngre arbeidstakere under 18 år 95,50
Nybegynnere 18 år og eldre 115,50 Utenlandsk under 3 mnd
Nybegynnere 18 år og eldre (3-6 mnd) 121,00 Utenlandsk fra 3 – 6 mnd

 

Avløser Med fagarbeidsertillegg Uten fagarbeidertillegg
Yngre arbeidstakere under 18 år 110,50
Nybegynner 154,11 142,50
Etter 1 års praksis 156,59 144,98
Etter 2 års praksis 161,60 150,00
Etter 4 års praksis 170,89 159,28
Etter 6 års praksis 177,27 165,67
Etter 8 års praksis 182,50 170,89