Landbruksvikar

Landbruksvikarene var tidligere en kommunal oppgave, men ble fra 2008 overført til de avløserlagene som hadde mulighet.  Pr i dag finnes 240 årsverk rundt om i landet, og Buskerud har 8 årsverk. Disse er fordelt på de to avløserlagene  som har landbruksvikar i Buskerud. Landbruksvikarene blir først og fremst brukt til sykdomsavløsing og evt andre krisesituasjoner, men kan benyttes til ferie/fritid om de har tid. Avløserlagene har heller ikke mulighet å fakturere mer enn 1530 kr dagen ved sykdomsavløsning de første 14 dagene. Etter den tid kan de fakturere slik de vil, og dette kan det være verd å sjekke i forkant hva dreier seg om.

Forskrift og regelverk som gjelder landbruksvikar finner du her