Kostnader ved bruk av arbeidskraft

Dette temaet vil for de fleste ha stor betydning.
Bonden vil gjerne betale minst mulig og arbeidstakeren vil gjerne ha best mulig lønn. Det finnes ikke noen god fasit på hva som er riktig, men hvert år blir det utarbeid en minstelønnstabell, som det ikke er anledning til å gå under.
Det kan til tider være vanskelig å få tak i flinke avløsere og da kan en ha i tankene at går du opp i timepris, har det stor betydning for arbeidstakeren og mindre betydning for deg som betaler.

Kostnadene består av følgende elementer:

  • lønn til den ansatte
  • lovpålagte forsikringer
  • lovpålagte feriepenger
  • arbeidsgiveravgift

I tillegg må du ta høyde for sykepenger i inntil 16 dager (lovpålagt), evt egenandel ved permisjon, ytterligere forsikringer, kostnader ved utlønning osv.
Røffelig sett kan du for legge på 30% på lønnen. Bruker du avløserlag vil det ytterligere gå på MVA, men denne får du igjen.

Det har alltid pågått en diskusjon hva som lønner seg av å bruke avløserlag eller få regnskapsføreren til å ta jobben. Det er vanskelig å finne noe fasit på dette. Det kommer an på hvordan den enkelte regner. Avløserlagene har hele tiden brukt % påslag for jobben. Dette medfører at du betaler mer dess mer du lønner ut. Store utlønninger blir nok rimeligere ved ett regnskapskontor, men til gjengjeld må du da selv påse at alle lovpålagte kostnader blir betalt, evt at du og tegner de nødvendige forsikringene. Mange avløserlag betaler og for 16 dager ved sykdom hos avløser. Her kan det være lurt sjekke med avløserlaget hva de dekker og ikke.