Hvilken avløser skal jeg ha

Som du sikkert har hørt finnes landbruksvikarer, ringavløsere og avløsere.

I utgangspunktet gjør alle disse det samme jobben, og jeg skal prøve å definere de.

Landbruksvikar
Dette var en yrkesgruppe som tidligere var ansatt i kommunen, men som i 2008 ble overtatt av avløserlagene. Avløserlagene får tillskudd pr årsverk landbruksvikar de har, og antall årsverk blir bestemt etter gitte kriterier av fylkesmann.
Disse skal fortrinnsvis brukes ved sykdom, men og til annen avløsning dersom det er tid til det. Maksimalt blir disse fakturert fra avløserlagene på 1500 kr dagen ved sykdom de første 14 dagene. Alt annet er individuelt fakturert alt etter hvilke avløserlag de er ansatt i. Betingelsene kan være høyst forskjellig og det er ofte styre i avløserlaget som gir føringer for hvordan det skal faktureres.
Landbruksvikaren har ikke anleding til å være direkte ansatt hos en eller fler bønder, kun gjennom avløserlaget.

Ringavløsere
Her er det fra to til fler bønder som går sammen og ansetter en person som er bare på disse stedene. Mest vanlig er nok at denne ringavløseren er sysselsatt i 100% stilling, og alternerer mellom bøndene etter en turnusplan som er satt opp i forkant og i samråd med ringavløseren.
Ringavløseren kan enten være ansatt i avløserlag, eller den er direkte ansatt hos bøndene i fellesskap.

Avløser
I utgangspunktet kan dette igjen deles i to grupper. Det er de som har sin faste bonde som den jobber hos, og det kan være personer som får oppdrag fra avløserlag, og tar dette slik de selv ønsker.
Disse kan og være ansatt direkte hos bonde, hos avløserlag, eller som det nå er åpnet for, drive som selvstendig næringsdrivende og selv sende regning direkte til bonde.

Felles for alle kategoriene er at uansett er bonden som det blir jobbet for, ansvarlig for gårdens lokale HMS arbeid, og skal påse at arbeidet foregår etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.
Dessuten, dersom bonden vil føre utgiftene mot refusjon fra staten, kreves at avløseren ikke er ektefelle/samboer eller har næringsinntekt fra den gården den jobber på. Nedre aldersgrense er 15 år.