Ferie og fritidsavløsning

Ferie og fritidsavløsning er ett gammelt begrep, som har eksistert i mange år. Dette er en muligheten som er gitt fra staten til bøndene, slik at de skal få seg litt ferie og fritid. I jordbruksoppgjøret ble det fastsatt hvor mye den enkelte kunne få, alt etter antall dyr og type dyr som var på bruket.

Kravet som den gang ble stilt, var at det måtte være ett arbeidsgiver/arbeidstakerforhold. Dette førte til at avløserlagene, med sitt utspring i at ordningen ble opprettet, har hatt nærmest monopol på denne utlønningen opp gjennom tidene. Formuleringen av forskriften har imidlertid gjort sitt til at mange også lønnet ut gjennom regnskapskontor, eller gjorde det selv.
Forskriften har heller ikke satt noen spesielle grenser for hvem som kunne utlønnes, og dermed ble mye penger lønnet ut til nære familiemedlemmer. Kravet har hele tiden vært, at skulle du få pengene kunne du ikke lønne ut til ektefelle/samboer, barn under 15 år eller andre som hadde næringsinntekt fra gården. Pengene måtte du dokumentere at var brukt innen 31/12, og avløserlagene stilte velvillig opp og kunne sende inn datafiler til Landbruksdirektoratet, som dermed ble en dokumentasjon.

Mye av dette er nå historie, til glede for noen og irritasjon for andre. Det er helt klart at for bonden har de forandringer som har kommet, gjort ordningen mye mer fleksibel og kan tilpasset på en helt annen måte enn tidligere. For avløserlagene har det vært en nedtur, da de har mistet mye av sin monopolsituasjon. Det vil i fremtiden bli helt andre krav til avløserlagene, skal de klare å henge med i utviklingen. Siden 2008 har avløserlagene hatt en monopolsituasjon til å drifte landbruksvikarene, som og er tilskudds basert. Dette utgjør en liten del av det avløserlagene driver med, og kan føre til noen utfordringen i tiden fremover.

Så skal jeg ta fatt på de forandringen som har kommet de siste årene.
Alle grunnprinsipper er fortsatt videreført, men kravet til arbeidsgiver/arbeidstakerforhold har opphørt. Det betyr at det kan leies inn folk fra andre bedrifter, og det kan leies inn folk som sender MVA på regningen. Det er også åpnet for leiekjøring, men bare den del av fakturaen som gjelder person. Maskinleige vil måtte komme utenom. Forskriften slår også fast at klauvskjæring og sauklipping er godtatt.
Videre heter det at det skal godtas «det som den gjevne bonde selv gjør». Det er imidlertid viktig å merke seg at det er saksbehandleren i kommunen som skal vurdere dette, og ved tvil vil det alltid være fornuftig å forhøre seg.

Det er også slutt på at avløserlagene sender inn «dokumenterte utgifter». Bonden må selv vurdere hva som kommer i kategorien «ferie/fritid» og føre dette opp i søknaden. Den dagen landbrukskontoret foretar kontroll, vil bilagene måtte fremlegges som tilsvarer den summen det er søk om.

Utfyllende regelverk for ferie/fritid finner dere her