Avløsning ved sykdom

Egentlig ikke den beste definisjon på overskriften, men så heter det. Denne vil og omhandle fødsler, syke barn og dødsfall.

Dette er ordning nr 2 i kategorien velferdsordningene, og jeg skal ikke skrive mye om dette. Det vil egentlig holde lenge å lese det jeg har skrevet om «ferie og fritidsavløsing«. Det som er viktig å være klar over, er at vil dere benytte dere av denne ordningen, må det søkes senest 3 mnd etter siste dag dere har brukt ordningen.
I tillegg må det på denne ordningen ligge ved sykemelding, fødselsattest, legeattest, dødsattest, d.v.s dokumentasjon på det dere søker på.

Når det gjelder hvor mye dere kan få dekt, vil dette bero på hvor mye dere har fått tildelt i ferie/fritidsrefusjon.  Maks grense er 1530 kr pr dag, 7 dager i uken. Det som blir brukt over dette blir ikke dekt. Etter dag 16 vil dere kunne ha rett på sykepenger fra NAV, og da vil det komme til fradrag. All inntekt dere har utenom gården vil bli trukket fra på de 1530 kr. Har du gradert sykemelding, vil summene bli tilsvarene redusert.

Det er det samme her på som på ferie/fritid, kommunen er saksbehandler, og de kan og svare på spørsmål rundt ordningen. Avløserlagene har noe oversikt på regelverket, og skal kunne orientere om søknaden, samt være behjelpelig med å fylle den ut.

Komplett regelverk rundt ordningen, samt skjema som skal benyttes er på denne linken