Avløserlag for bonden

Avløserlagene startet opp med tanke på å skaffe landbruket kvalifisert arbeidskraft.

I dag er det stor forskjell på hvordan de driver. Mange er veldig aktive, er flinke til å skaffe avløsere, har landbruksvikarer og er profesjonelle både ovenfor bønder og arbeidstakerene.
Andre igjen driver veldig forsiktig.

For deg som bonde vil en tilknytning til avløserlaget være fordelaktig med tanke på at du støtter avløserlagets mulighet å holde en god stab med landbruksvikarer, og det er ingen som kan forutse når en får bruk for landbruksvikaren.
En del av avløserlagene er og gode på personalhåndtering, og kan være en god støttespiller når du evt vil ha mer fast tilknyttet avløser.

På den andre siden er avløserlagene samvirkebedrifter, og derigjennom ikke så raskt omstillingsdykig som mange ønsker. De skal og forvalte landbruksvikaren opp mot regelverk gitt av det offentlige, noe som og kan gi noen utfordringer.